پخش ویدیو
رتبه بندی صلاحیت
شركت مهندسی شهریگ بر اساس قانون تجارت ، به صورت مسئوليت محدود و به شماره ۳۱۷۰۰۲ در اداره ثبت شركتهاي شهر تهران به ثبت رسيده است. موضوع فعاليت شركت بر اساس اساسنامه ثبت شده در اداره ثبت شركتهای شهر تهران عبارتست از: انجام خدمات تخصصي ، فني و مهندسي مشتمل بر برنامه ريزي ، مشاوره ، طرح ، نظارت ، اجراء مديريت ، آموزش ، پژوهش ، نگهداري و سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف فنی ، تخصصی و مهندسی …
عضویت در مجامع حرفه ای و دوره های آموزشی

خدمات ما

نشریه علمی اختصاصی شهریگ

به اطلاع مي رساند :

شماره آتي نشريه علمي اختصاصي شهريگ به موضوع باز آفريني شهري اختصاص دارد. در همين راستا ، از تمامي اساتيد ، صاحب نظران ، پژوهشگران و دانشجويان دعوت می نماید که در محور ” بازآفريني شهري ” با تأكيد بر مسائل كالبدي ، اجتماعي ، اقتصادي و … مبتلا به باز آفريني شهري در ايران ، مقالات ، يادداشت ها و دستاوردهای اخير علمي خود را جهت بررسي و انتشار ، براي نشریه ارسال نمایند.

کارکنان کلیدی شهریگ

کل کارکنان ثابت شاغل در شرکت مهندسی شهریگ برابر ۷۴ نفر و به شرح ذیل می باشد :

• تعداد کارکنان با مدرک دکتری : ۷ نفر
• تعداد کارکنان با مدرک کارشناسی ارشد:۵۳ نفر
• تعداد کارکنان با مدرک کارشناسی : ۱۰ نفر
• تعداد کارکنان با مدرک دیپلم : ۴ نفر
همچنین ، شرکت مهندسی شهریگ به منظور انجام پروژه های در دست انجام از همکاری و مشاوره اساتید محترم دانشگاهی به صورت پاره وقت بهره می گیرد.

علی خلیلی

مدیر دپارتمان شهرسازی و معماری

زینب بخت ور

مسئول واحد مطالعات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

علی زارع

مدیر دپارتمان مطالعات گردشگری و برنامه ریزی فضایی

حمید عبداللهی

مسئول واحد سرمایه گذاری و تامین مالی

دکتر اصغر محیط سکه روانی

مسئول واحد مطالعات و برنامه ریزی روستایی

دکتر ابوعلی گلزاری

مدیر دپارتمان مطالعات محیط زیست و منابع طبیعی

فائزه شیخ پور

GIS مسئول واحد

فاطمه طالبی

مسئول واحد امور مناقصات

علی شیردل

مسئول واحد طراحی شهری

میثم نصری تاج آبادی

مسئول واحد برنامه ریزی اقتصادی

سیدرضا شفیعی نسب

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

نرگس طالبی

عضو هیات مدیره و مدیر دپارتمان مطالعات اجتماعی و فرهنگی

مرتضی نیکزاد

مدیر امور مالی

آزاده ابری

مسئول دفتر مدیر عامل

دکتر علی حیات نیا

مدیر دپارتمان اقتصادوسرمایه گذاری و مسئول واحد نشریه علمی تخصصی