پخش ویدیو
رتبه بندی صلاحیت
شركت مهندسی شهریگ بر اساس قانون تجارت ، به صورت مسئوليت محدود و به شماره ۳۱۷۰۰۲ در اداره ثبت شركتهاي شهر تهران به ثبت رسيده است. موضوع فعاليت شركت بر اساس اساسنامه ثبت شده در اداره ثبت شركتهای شهر تهران عبارتست از: انجام خدمات تخصصي ، فني و مهندسي مشتمل بر برنامه ريزي ، مشاوره ، طرح ، نظارت ، اجراء مديريت ، آموزش ، پژوهش ، نگهداري و سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف فنی ، تخصصی و مهندسی …
عضویت در مجامع حرفه ای و دوره های آموزشی

نشریه علمی اختصاصی شهریگ

به اطلاع مي رساند :

شماره آتي نشريه علمي اختصاصي شهريگ به موضوع باز آفريني شهري اختصاص دارد. در همين راستا ، از تمامي اساتيد ، صاحب نظران ، پژوهشگران و دانشجويان دعوت می نماید که در محور ” بازآفريني شهري ” با تأكيد بر مسائل كالبدي ، اجتماعي ، اقتصادي و … مبتلا به باز آفريني شهري در ايران ، مقالات ، يادداشت ها و دستاوردهای اخير علمي خود را جهت بررسي و انتشار ، براي نشریه ارسال نمایند.

کارکنان کلیدی شهریگ

کل کارکنان ثابت شاغل در شرکت مهندسی شهریگ برابر ۶۴ نفر و به شرح ذیل می باشد :

• تعداد کارکنان با مدرک دکتری : ۴ نفر
• تعداد کارکنان با مدرک کارشناسی ارشد: ۴۹ نفر
• تعداد کارکنان با مدرک کارشناسی : ۱۰ نفر
• تعداد کارکنان با مدرک دیپلم : ۱ نفر
همچنین ، شرکت مهندسی شهریگ به منظور انجام پروژه های در دست انجام از همکاری و مشاوره اساتید محترم دانشگاهی به صورت پاره وقت بهره می گیرد.

علی خلیلی

مدیر دپارتمان شهرسازی و معماری

زینب بخت ور

مسئول واحد مطالعات مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی

علی زارع

مدیر دپارتمان مطالعات گردشگری و برنامه ریزی فضایی

حمید عبداللهی

مسئول واحد سرمایه گذاری و تامین مالی

دکتر اصغر محیط سکه روانی

مسئول واحد مطالعات و برنامه ریزی روستایی

دکتر ابوعلی گلزاری

مدیر دپارتمان مطالعات محیط زیست و منابع طبیعی

فائزه شیخ پور

GIS مسئول واحد

فرهاد ملکی

مدیر دپارتمان اقتصاد و سرمایه گذاری

نرگس طالبی

عضو هیات مدیره و مدیر دپارتمان مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سیدرضا شفیعی نسب

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

فاطمه طالبی

مسئول واحد امور مناقصات

علی شیردل

مسئول واحد طراحی شهری

میثم نصری

مسئول واحد برنامه ریزی اقتصادی