گردشگری و برنامه ریزی فضایی

لیست پروژه های انجام شده یا در حال انجام گروه گردشگری و برنامه ریزی فضایی

 • ۱) تدوین برنامه راهبردی- ساختاری-عملیاتی توسعه گردشگری استان خوزستان (با تاکید بر ارتقاء عملکرد بازارگردشگری استان و توسعه کسب و کار)
 • ۲) تهیه طرح جامع گردشگری استان هرمزگان
 • ۳) تهیه طرح جامع گردشگری استان البرز
 • ۴) تهیه طرح جامع گردشگری استان خراسان جنوبی
 • ۵) تهیه طرح جامع گردشگری ناحیه غرب استان گیلان
 • ۶) تهیه طرح تفصیلی گردشگری دالان شمالی و دالان جنوبی(ساحلی) استان خوزستان
 • ۷) تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان سرعین
 • ۸) تهیه طرح جامع گردشگری شهرستان کرج
 • ۹) تهیه برنامه جامع گردشگری شهر شوش
 • ۱۰) تهیه برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان
 • ۱۱) طراحی تفصیلی محور گردشگری گجوت
 • ۱۲) تهیه طرح گردشگری اراضی شمالی حریم شهر کرج
 • ۱۳) انجام خدمات پژوهشی و مطالعات جامع بازاریابی گردشگری استان گیلان
 • ۱۴) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی، منطقه نمونه گردشگری ملی شهران (2400 هکتار )
 • ۱۵) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری سد شهید شاهچراغی (300 هکتار)
 • ۱۶) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری گرمدره (پارسه لند)
 • ۱۷) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری سد پانزده خرداد
 • ۱۸) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری باغستان
 • ۱۹) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری چشمه اعلاء
 • ۲۰) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی وزیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری بین‌المللی قلعه رودخان (1600 هکتار)
 • ۲۱) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری بین‌المللی ماملو (750 هکتار)
 • ۲۲) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه نمونه گردشگری سد تنگاب (900 هکتار)
 • ۲۳) طرح جامع و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری آویشن دماوند
 • ۲۴) تهیه طرح جامع، تفصیلی و طراحی مراحل اول و دوم منطقه نمونه گردشگری دشت بزرگ
 • ۲۵) تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری باغ تابان
 • ۲۶) تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری کوهسار
 • ۲۷) تهیه طرح جامع و ارزیابی مالی – اقتصادی و ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری ویس القرن
 • ۲۸) مدیریت پروژه و تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی محوطه سازی منطقه نمونه گردشگري باغ تابان- قزوین (اراضی روستای رشتقون)
 • ۲۹) مدیریت طرح (عاملیت چهارم) پروژه منطقه نمونه گردشگری قلعه رودخان (1600 هکتار)
 • ۳۰) مدیریت طرح (عاملیت چهارم) پروژه منطقه نمونه گردشگری ملی شهران (2400 هکتار)
 • ۳۱) مدیریت طرح (عاملیت چهارم) تهیه طرح‌های تفصیلی، آماده سازی و اجرایی منطقه نمونه گردشگری خلجستان قم۳۲) تدوین سند راهبردی توسعه جزایر جنوبی کشور
 • ۳۳) مطالعات آمایش سرزمین استان ایلام
 • ۳۴) تدوین سند توسعه شهرستان اندیکا
 • ۳۵) تدوین سند توسعه راهبردی (استراتژیک) شهرستان اندیمشک
 • ۳۶) طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان ملکشاهی استان ایلام
 • ۳۷) بررسی بستر های فرهنگی و اجتماعی هوشمندسازی شهری در اهواز
 • ۳۸) تدوین سند راهبردی توسعه اقتصادی و استغالزایی روستایی استان خوزستان
 • ۳۹) تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 282 روستای استان خوزستان– 1396
 • ۴۰) تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 282 روستای استان خوزستان– 1397
 • ۴۱) تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 186 روستای منطقه مرکزی و جنوبی استان مرکزی
 • ۴۲) تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 139 روستای منطقه شمالی استان مرکزی
 • ۴۳) طرح عدالت بین منطقه ای- عدالت سرزمینی، زیر مجموعه برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی (اقتصاد مقاومتی)
 • ۴۴) طرح رقابت پذیر کردن استان های کشورزیر مجموعه برنامه ملی ارتقاء توان ملی (اقتصاد مقاومتی)
 • ۴۵) تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان ارومیه
 • ۴۶) تهیه طرح هادی ویژه روستاهای استان گیلان
 • ۴۷) تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان رامهرمز
 • ۴۸) تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان دزفول
 • ۴۹) تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان بوکان
 • ۵۰) بررسی واگرایی های فرهنگی و راه های ایجاد و ارتقاء همگرایی فرهنگی در بین ساکنان شهر اهواز
 • ۵۱) تدوین شرح خدمات تیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری کشور
 • ۵۲) تدوین شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری کشور (در انطباق با شرح خدمات تهیه طرح های هادی مدیرت بهره برداری پارک های جنگلی)
 • ۵۳) تدوین دستورالعمل تهیه طرح های تفصیلی – اجرای مناطق نمونه گردشگری کشور
 • ۵۴) تدوین دستورالعمل و شرح خدمات تهیه طرح جامع شهرها و شهرستان های نمونه گردشگری کشور
 • ۵۵) تهیه شرح خدمات تیپ تدوین برنامه راهبردی- ساختاری-عملیاتی توسعه گردشگری استانی (با تاکید بر ارتقاء عملکرد بازارگردشگری استان و توسعه کسب و کار)
 • ۵۶)تدوین طرح جامع مجموعه تفریحی و توریستی سد حوضیان الیگودرز و اخذ مجوزات 
 • ۵۷)تهیه طرح ویژه منطقه نمونه گردشگری بین المللی علیصدر
 • ۵۸)تهیه طرح جامع مجموعه تفریحی توریستی دره گشایش
 • ۵۹)طرح جامع مجموعه تفریحی توریستی آب گرم خلیل آباد
 • ۶۰)معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان دماوند(10 مورد بسته های سرمایه گذاری)
 • ۶۱)معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان فیروزکوه(7 مورد بسته های سرمایه گذاری)
 • ۶۲)معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان پردیس(7 مورد بسته های سرمایه گذاری)
شرکت مهندسی شهریگ
در تاریخ 1 اکتبر 2019