اقتصاد و سرمایه گذاری

۱) مدیریت پایگاه ملی فرصت های سرمایه گذاری ایران (www.iio.ir)- از سال ۱۳۹۰ الی۱۳۹۴
۲) ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار در فرودگاه های کشور
۳) مطالعات پیش امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی احداث فرودگاه جدید شهر اهواز
۴) ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار جهت احداث کترینگ فرودگاهی متمرکز در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران
۵) ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار خارجی جهت توسعه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
۶) ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و ارائه خدمات مشاوره در برگزاری فراخوان و انتخاب سرمایه گذار در پروژه های موضوع واگذاری دستگاههای اجرایی استان خوزستان(موضوع ماده ۲۷).
۷) خدمات مشاوره ای و پژوهشی در خصوص وا گذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور به بخش غیردولتی سال های ۱۳۹۵تا ۱۳۹۷
۸) تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
۹) مطالعات توجیهی فنی، مالی، اقتصادی، زیست محیطی و قراردادی و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری به عنوان مشارکت پروژه تالار شهر زنجان
۱۰) تدوین برنامه عملیاتی توسعه سرمایه گذاری استان خوزستان مبتنی بر سند آمایش توسعه استان
۱۱) تدوین سند توسعه اقتصادی سواحل رودخانه های کارون،اروند رود و بهمن شیر(با رویکرد راهبردی- عملیاتی) در منطقه آزاد اروند
۱۲) تدوین طرح راهبردی- عملیاتی توسعه سرمایه گذاری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری و مشارکت ها) شهر قم
۱۳) تدوین برنامه راهبردی- عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید شهرداری قم
۱۴) تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکت های شهر جدید رامین(تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر)
۱۵) تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری و برنامه راهبردی-عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید شهرداری بوکان
۱۶) تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری تنکابن
۱۷) تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری شوش
۱۸) تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری بهبهان
۱۹) تهیه بسته های مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه
۲۰) مطالعات بازار، اقتصاد سنجی، امکان سنجی و تهیه مدل و طرح های سرمایه گذاری ایستگاه راه آهن مشهد
۲۱) مطالعات امکان سنجی خرید 250 دستگاه لکوموتیو باری
۲۲) تهیه تراز مالی غیرنقدی اجرای پروژه های توسعه شهری، عمرانی و سرمایه گذاری شهرداری رشت
۲۳) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری شهرداری رشت
۲۴) مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی و تدوین برنامه کسب و کار اولین اتومال ایران
۲۵) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی جهرم
۲۶) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی زاگرس (اسلام آباد غرب)
۲۷) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی سلماس
۲۸) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی سبزوار
۲۹) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی کشتی‎سازی خلیج فارس
۳۰) امکان‎سنجی فنی و اقتصادی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فردوس
۳۱) انجام مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی ایجاد و راه اندازی بندر خشک اندیمشک
۳۲) انجام مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی ایجاد و راه اندازی بندر خشک جهرم
۳۳) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی کازورن
۳۴) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی دامغان
۳۵) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بندر انزلی
۳۶) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند
۳۷) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس
۳۸) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قشم
۳۹) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس
۴۰) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار
۴۱) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه)
۴۲) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
۴۳) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
۴۴) شناسایی و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و تدوین و چاپ کتاب مربوطه
۴۵) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری در استان گیلان
۴۶) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد
۴۷) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری استان البرز ( دربخشهای صنعت و معدن، راه و حمل و نقل)
۴۸) تهیه و به روز رسانی مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری استان البرز
۴۹) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان هرمزگان
۵۰) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
۵۱) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری شیلات استان هرمزگان
۵۲) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی ۲۰۰ بسته فرصت سرمایه گذاری استان خوزستان (سال ۱۳۹۴)
۵۳) به روزرسانی بسته‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خوزستان در سال ۹۵و ۹۶
۵۴) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش نفت و گاز استان خوزستان

۵۵) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش پتروشیمی استان خوزستان
۵۶) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش حمل ونقل و امور زیربنایی استان خوزستان

۵۷) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن استان خوزستان
۵۸) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش بنادر استان خوزستان
۵۹) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش شهرسازی استان خوزستان
۶۰) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش شهرسازی استان خوزستان
۶۱) تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری دربخش گردشگری کشور به تعداد ۵۰ بسته
۶۲) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری بخش آب و برق استان خوزستان
۶۳) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست استان خوزستان
۶۴) پیش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری حوزه ورزش و جوانان استان خوزستان
۶۵) پیش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خوزستان
۶۶) پیش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری حوزه سلامت، بهداشت و درمان استان خوزستان
۶۷) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری در شهر چوئبده
۶۸) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری الوند
۶۹) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری شهر یاسوج
۷۰) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت‌های سرمایه گذاری در محدوده شهرداری ثامن – مشهد
۷۱) مطالعات امکان سنجی و مشاوره انتشار و عرضه اوراق مشارکت پروژه های شهرداری قائم شهر
۷۲) مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه بازار ایرانی- اسلامی شهر الوند- به منظور انتشار اوراق مشارکت
۷۳) امکان‌سنجی فنی و مالی احداث پارکینگ‌های طبقاتی و واحدهای تجاری در سطح شهر و توجیه اقتصادی طرح و ارائه خدمات مشاوره و اجرای انتشار اوراق مشارکت
۷۴) مطالعات امکان سنجی فنی و مالی پروژه های شهرداری رشت به منظور انتشار اوراق مشارکت
۷۵) تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال شهرستان اندیکا
۷۶) تدوین سند توسعه اقتصادی و اسرمایه گذاری شهرستان شادگان
۷۷) تدوین برنامه عملیاتی توسعه سرمایه‌گذاری شهرستان اندیمشک
۷۸) انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مجتمع ذوب و نورد فولاد کاسپین رشت
۷۹) مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی ایجاد نمایشگاه بین المللی خوزستان
۸۰) امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی و تنظیم اسناد فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری و بهره برداری و تنظیم قرارداد نهایی مشارکت پروژه رستوران جزیره اهواز (کافه جزیره)
۸۱) مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح پرورش ماهی درقفس
۸۲) مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس
۸۳) ارزیابی مالی هتل امیران یک
۸۴) امکان سنجی و تهیه طرح اراضی ۱.۶ هکتاری محله ضامن آهو شهر خرم آباد
۸۵) تدوین فرم‌ها و راهنمای تهیه و تدوین مطالعات پیش امکان‌سنجی فنی-اقتصادی طرح‌های جاذب سرمایه‌گذاری کشور (PFS)
۸۶) تهیه فرم‌ها و راهنمای تهیه و تدوین مطالعات امکان‌سنجی فنی-اقتصادی طرح‌های جاذب سرمایه‌گذاری کشور (FS)

شرکت مهندسی شهریگ
در تاریخ 10 جولای 2019