اقتصاد و سرمایه گذاری
 • ۱) مدیریت پایگاه ملی فرصت های سرمایه گذاری ایران (www.iio.ir)- از سال ۱۳۹۰ الی۱۳۹۴
 • ۲) ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار در فرودگاه های کشور
 • ۳) مطالعات پیش امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی احداث فرودگاه جدید شهر اهواز
 • ۴) ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار جهت احداث کترینگ فرودگاهی متمرکز در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران
 • ۵) ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار خارجی جهت توسعه فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
 • ۶) ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و ارائه خدمات مشاوره در برگزاری فراخوان و انتخاب سرمایه گذار در پروژه های موضوع واگذاری دستگاههای اجرایی استان خوزستان(موضوع ماده ۲۷).
 • ۷) خدمات مشاوره ای و پژوهشی در خصوص وا گذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور به بخش غیردولتی سال های ۱۳۹۵تا ۱۳۹۷
 • ۸) تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
 • ۹) مطالعات توجیهی فنی، مالی، اقتصادی، زیست محیطی و قراردادی و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری به عنوان مشارکت پروژه تالار شهر زنجان
 • ۱۰) تدوین برنامه عملیاتی توسعه سرمایه گذاری استان خوزستان مبتنی بر سند آمایش توسعه استان
 • ۱۱) تدوین سند توسعه اقتصادی سواحل رودخانه های کارون،اروند رود و بهمن شیر(با رویکرد راهبردی- عملیاتی) در منطقه آزاد اروند
 • ۱۲) تدوین طرح راهبردی- عملیاتی توسعه سرمایه گذاری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری و مشارکت ها) شهر قم
 • ۱۳) تدوین برنامه راهبردی- عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید شهرداری قم
 • ۱۴) تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکت های شهر جدید رامین(تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر)
 • ۱۵) تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری و برنامه راهبردی-عملیاتی منابع درآمدی پایدار و جدید شهرداری بوکان
 • ۱۶) تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری تنکابن
 • ۱۷) تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری شوش
 • ۱۸) تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری بهبهان
 • ۱۹) تهیه بسته های مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری ارومیه
 • ۲۰) مطالعات بازار، اقتصاد سنجی، امکان سنجی و تهیه مدل و طرح های سرمایه گذاری ایستگاه راه آهن مشهد
 • ۲۱) مطالعات امکان سنجی خرید 250 دستگاه لکوموتیو باری
 • ۲۲) تهیه تراز مالی غیرنقدی اجرای پروژه های توسعه شهری، عمرانی و سرمایه گذاری شهرداری رشت
 • ۲۳) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری شهرداری رشت
 • ۲۴) مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی و تدوین برنامه کسب و کار اولین اتومال ایران
 • ۲۵) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی جهرم
 • ۲۶) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی زاگرس (اسلام آباد غرب)
 • ۲۷) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی سلماس
 • ۲۸) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی سبزوار
 • ۲۹) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی کشتی‎سازی خلیج فارس
 • ۳۰) امکان‎سنجی فنی و اقتصادی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فردوس
 • ۳۱) انجام مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی ایجاد و راه اندازی بندر خشک اندیمشک
 • ۳۲) انجام مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی ایجاد و راه اندازی بندر خشک جهرم
 • ۳۳) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی کازورن
 • ۳۴) انجام مطالعات بازار و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی دامغان
 • ۳۵) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بندر انزلی
 • ۳۶) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند
 • ۳۷) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس
 • ۳۸) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قشم
 • ۳۹) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس
 • ۴۰) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار
 • ۴۱) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه)
 • ۴۲) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
 • ۴۳) تدوین راهبردها و تهیه بسته‌های مطالعاتی فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
 • ۴۴) شناسایی و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و تدوین و چاپ کتاب مربوطه
 • ۴۵) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری در استان گیلان
 • ۴۶) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد
 • ۴۷) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری استان البرز ( دربخشهای صنعت و معدن، راه و حمل و نقل)
 • ۴۸) تهیه و به روز رسانی مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری استان البرز
 • ۴۹) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان هرمزگان
 • ۵۰) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
 • ۵۱) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت های سرمایه گذاری شیلات استان هرمزگان
 • ۵۲) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی ۲۰۰ بسته فرصت سرمایه گذاری استان خوزستان (سال ۱۳۹۴)
 • ۵۳) به روزرسانی بسته‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان خوزستان در سال ۹۵و ۹۶
 • ۵۴) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش نفت و گاز استان خوزستان

۵۵) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش پتروشیمی استان خوزستان

 • ۵۶) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش حمل ونقل و امور زیربنایی استان خوزستان
 • ۵۷) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن استان خوزستان
 • ۵۸) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش بنادر استان خوزستان
 • ۵۹) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش شهرسازی استان خوزستان
 • ۶۰) تدوین فرصت های سرمایه گذاری بخش شهرسازی استان خوزستان
 • ۶۱) تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری دربخش گردشگری کشور به تعداد ۵۰ بسته
 • ۶۲) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری بخش آب و برق استان خوزستان
 • ۶۳) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست استان خوزستان
 • ۶۴) پیش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری حوزه ورزش و جوانان استان خوزستان
 • ۶۵) پیش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان خوزستان
 • ۶۶) پیش امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری حوزه سلامت، بهداشت و درمان استان خوزستان
 • ۶۷) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی فرصت های سرمایه گذاری در شهر چوئبده
 • ۶۸) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری الوند
 • ۶۹) انجام مطالعات پیش امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری شهر یاسوج
 • ۷۰) مطالعات پیش امکان سنجی فنی و اقتصادی و تهیه فرصت‌های سرمایه گذاری در محدوده شهرداری ثامن – مشهد
 • ۷۱) مطالعات امکان سنجی و مشاوره انتشار و عرضه اوراق مشارکت پروژه های شهرداری قائم شهر
 • ۷۲) مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه بازار ایرانی- اسلامی شهر الوند- به منظور انتشار اوراق مشارکت
 • ۷۳) امکان‌سنجی فنی و مالی احداث پارکینگ‌های طبقاتی و واحدهای تجاری در سطح شهر و توجیه اقتصادی طرح و ارائه خدمات مشاوره و اجرای انتشار اوراق مشارکت
 • ۷۴) مطالعات امکان سنجی فنی و مالی پروژه های شهرداری رشت به منظور انتشار اوراق مشارکت
 • ۷۵) تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال شهرستان اندیکا
 • ۷۶) تدوین سند توسعه اقتصادی و اسرمایه گذاری شهرستان شادگان
 • ۷۷) تدوین برنامه عملیاتی توسعه سرمایه‌گذاری شهرستان اندیمشک
 • ۷۸) انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی مجتمع ذوب و نورد فولاد کاسپین رشت
 • ۷۹) مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی ایجاد نمایشگاه بین المللی خوزستان
 • ۸۰) امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی و تنظیم اسناد فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری و بهره برداری و تنظیم قرارداد نهایی مشارکت پروژه رستوران جزیره اهواز (کافه جزیره)
 • ۸۱) مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح پرورش ماهی درقفس
 • ۸۲) مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس
 • ۸۳) ارزیابی مالی هتل امیران یک
 • ۸۴) امکان سنجی و تهیه طرح اراضی ۱.۶ هکتاری محله ضامن آهو شهر خرم آباد
 • ۸۵) تدوین فرم‌ها و راهنمای تهیه و تدوین مطالعات پیش امکان‌سنجی فنی-اقتصادی طرح‌های جاذب سرمایه‌گذاری کشور (PFS)
 • ۸۶) تهیه فرم‌ها و راهنمای تهیه و تدوین مطالعات امکان‌سنجی فنی-اقتصادی طرح‌های جاذب سرمایه‌گذاری کشور (FS)
 • ۸۷)تهیه بسته های سرمایه گذاری با کاربری های مختلف واقع در نقاط شهر جدید اندیشه
 • ۸۸)مطالعات امکان سنجی و ارزیابی مالی و اقتصادی توسعه ناوگان حمل و نقل شهری شهر کرد(به منظور انتشار اوراق صکوک اجاره)
شرکت مهندسی شهریگ
در تاریخ 10 جولای 2019