ساماندهی و باز آفرینی شهری

ساماندهی و باز آفرینی شهری:
از جمله بزرگترین مشکلات مبتلابه امروز شهرهای کشور (بویژه کلانشهرا) شکل گیری بافت های ناکارآمد شهری در داخل و حاشیه این شهرهاست. این بافت ها که عموما در قالب بافت های فرسوده و ناکارآمد میانی، سکونتگاه های غیر رسمی، بافت های واجد ارزش تاریخی، بافتهای روستایی متصل شده به شهر،اراضی بزرگ مقیاس شهری با کاربری غیر سازگار شناخته می شوند، نیازمند رویکردهای ویژه ای به منظور مداخله و ساماندهی می باشند. معضلات و مشکلات این بافت ها غالبا چند بعدی و دارای ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و گاها امنیتی است. از این رو نگاه چند وجهی به مسئله در فرایند مطالعه، برنامه ریزی، مداخله و اجرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در طول دو دهه گذشته رویکرهای مختلفی جهت مداخله و ارتقاء و ساماندهی این بافت ها توسط مراجع و دستگاه های اجرایی کشور در پیش گرفته شده و عملیاتی گردیده است که شرکت مهندسی شهریگ نیز به فراخور، تقریبا در تمامی این پروسه در کنار دستگاه های اجرایی مربوطه و یاری دهنده آنان در مراحل مختلفی همچون مطالعات میدانی، تدوین برنامه های نوسازی، مداخله و بازآفرینی، تدوین برنامه های اقدام مشترک، ایجاد دفاتر تسهیلگری و نوسازی و … بوده است.
بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، خدمات این بخش در تخصص”ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در تخصص مذکور دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در: “پایه ۳ ” می باشد. برای انجام این خدمات، واحد تخصصی “بازآفرینی شهری” در شرکت مهندسی شهریگ دایر می باشد که عمده خدمات آن به شرح ذیل می باشد:
• واحد باز آفرینی شهری:
– انجام مطالعات برنامه ریزی و طراحی بافت های ارزشمند و تاریخی و ارائه طرح های تقویت هویت های بومی بافت های ارزشمند و میراث ماندگار معماری و شهرسازی
– انجام مطالعات و برنامه‌ریزي و ساماندهی و بهسازي بافت هاي فرسوده و سکونتگاه هاي غیر رسمی،
– تاسیس دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، دفاتر نوسازی محلی و ارائه خدمات مشاوره ای محلی و شهری به ساکنین و دستگاه های کارفرمایی
– امکان سنجی و تهیه طرحها ي راهبردي، ساختاري، بهسازي. نوسازي و ساماندهی و توانمندسازي بافتهاي ویژه (بافتهاي فرسوده شهري و سکونتگاههاي غیر رسمی).
– تهیه سند چهارچوب بازآفرینی محلات و محدوده های ناکارآمد شهری در سطوح شهرنگر، محله نگر، راهبردی، اجرایی و ارائه برنامه جامع اقدام مشترک، تدوین طرح ها و پروژه های محرک توسعه، کاهش آسیب های اجتماعی، بهسازی و ساماندهی منظر و تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجراتی برنامه‌ها
– تدوین پردازه ها، و پروژه های اجرایی، ارائه نظام فنی، سازو کار اجرایی نمودن آن‌ها
– تهيه طرح هاي احیاء، مرمت، بهسازی و نوسازی بافت هاي ناکارآمد و تاریخی شهر
– مطالعه و برنامه‌ریزي بخشهاي تاریخی شهري
– طرح هاي حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزي، زلزله و سیل )