شهرسازی و طراحی شهری

شهرسازی و طراحی شهری:
انجام مطالعات پایه، تهیه طرح های توجیهی، جامع و تفصیلی شهری مراحل اول و دوم و سوم در سطوح مختلف با رویکردهای نوین حرفه‌ای دانش شهرسازی و طراحی شهری اعم از برنامه ریزی استراتژیک، کلان و خرد، موضوعی و موضعی، توسعه پایدار، زیباسازی و بهبود کیفیت سیما و منظر شهری و نیز تهیه طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی شهرک های صنعتی، مسکونی و.. و مناطقق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور از جمله خدمات عمده این بخش می باشد.
بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، خدمات این بخش در “گروه معماری و شهرسازی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در گروه مذکور دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در: “پایه ۱ در تخصص شهرسازی” می باشد. برای انجام این خدمات، واحدهای تخصصی ذیل در شرکت مهندسی شهریگ دایر می باشند :
• واحد طرح های توسعه شهری:
– مطالعات و برنامه ریزی: استراتژیک و برنامه ریزی توسعه پایدار
– مطالعات و برنامه‌ریزي و تهیه طرحهاي توسعه و عمران(جامع) و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها و شهرستان ها
– تهیه طرح هاي هادي شهري
– ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری
– تهیه طرح جامع حریم شهرها
– تهیه طرح های توسعه و عمران شهرهاي جدید
– برنامه ریزی، ارزیابی و امکان سنجی فنی طرح های آماده سازی زمین و تفکیک اراضی
– تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرک های مسکونی، تجاری، صنعتی – کارگاهی، شهرک های ویژه
– تهیه طرح هاي موضوعی و موضعی شهري
– تهيه طرح هاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي مجتمع های مسکونی، تفریحی، صنعتی و …
– ارائه طرح های راهبردی و عملیاتی ستادی، دستگاهی و شهرداری ها

• واحد طراحی شهری:
– انجام مطالعات چارچوب طراحی شهری
– انجام مطالعات و برنامه‌ریزي و تهیه چارچوب و طرحهاي مفهومی در سطح شهر
– طراحي فضاها، عناصر و بافت هاي شهر و تدوین راهبردهاو سیاست هاي مواجهه با فضاهاي شهري
– تهیه راهنماي طراحی شهري
– انجام مطالعات یکپارچه زیباسازی و منظر فضاهای شهری و تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و کدهای طراحی
– تهیه طرح هاي شهري از قبیل مراکز شهري، میادین، بدنه‌هاي شهري، خیابان ها و راسته های شهری و فضاهاي سبز و غیره
– تهيه طرح هاي آماده سازي مجتمع ها و شهرك هاي مسكوني صنعتي، تفريحي و …
– تهیه طرح‌ های جامع سه‌بعدي
– طراحی، بهسازی و توسعه پارک ها و فضاهای سبز شهری و صنعتی، پارکهای موضوعی، جنگلی و …
– تهيه طرح هاي مقدماتي و اجرايي المانها، يادمانها و سردرها
• واحد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
– انجام مطالعات امکان سنجی و مکانیابی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی و تخصصی
– تدوین و تهیه طرح های جامع (راهبردی-ساختاری) مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تا اخذ تاییدیه نهایی از شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور
– تهیه طرح های تفصیلی- اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
– تهیه و تدوین بسته های فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویزه اقتصادی
– بررسی و انجام مطالعات نظام بازار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تحلیل چگونگی توسعه بخش های عمده اقتصادی در منطقه
– ارائه طرح های توجیهی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی

– پیش بینی و بررسی هزینه و درآمدهای طرح های صنعتی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ارزیابی میزان توجیه پذیری اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
– انجام مطالعات چارچوب طراحی و تهیه طرح های کالبدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
– تهيه طرح هاي آماده سازي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجتمع ها و شهرك هاي صنعتي و …
– تهیه طرح هاي کالبدی از قبیل مراکز ارائه خدمات در مناطق، میادین، بدنه‌ها، خیابان ها، فضاهاي سبز و غیره