گردشگری و برنامه ریزی فضایی

مطالعات گردشگری و برنامه ریزی فضایی:
از جمله اصلی ترین خدمات شرکت مهندسی شهریگ از بدو تاسیس تاکنون ، ارائه خدمات تخصصی در حوزه مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح های منطقه ای بویژه در حوزه گردشگری بوده است. انجام پروژه های متعدد گردشگری و برنامه ریزی منطقه ای در بیش از نیمی از استان های کشور و همکاری با سازمان های دستگاه های اجرایی و سیاستگذار و اجرایی در این خصوص همچون سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل استانی وزارت خانه مذکور و ارائه خدمات به بیش از ۵۰ سرمایه گذار بخش خصوصی در حوزه های مربوطه، از جمله افتخارات شرکت مهندسی شهریگ می باشد.
شرکت مهندسی شهریگ همچنین نقش بسزایی در استاندارد سازی مطالعات و تهیه طرح های گردشگری در سطوح ملی داشته است که از آن جمله می توان به “تدوین شرح خدمات تیپ تهیه طرح های جامع مناطق نمونه گردشگری کشور” و “تدوین دستورالعمل تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی مناطق نمونه گردشگری کشور” اشاره کرد.
خدمات این دپارتمان بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص “مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال حاضر دارای رتبه یک در تخصص مذکور از سازمان مذکور می باشد.
خدمات مطالعات گردشگری و برنامه ریزی فضایی شرکت مهندسی شهریگ در سه واحد اصلی به شرح زیر ارایه می گردند:
• واحد مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای:
– انجام مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح های آمایشی ملی و منطقه ای
– انجام مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه پایدار منطقه ای
– مکان یابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین
– تدوین استراتژی توسعه برای مناطق
– برنامه ریزی توسعه کالبدی
– تهیه طرح جامع سرزمین
– تهیه طرح کالبدی ملی – منطقه ای
– تهیه طرح های جامع منطقه ای، ناحیه ای، شهرستان
– تهیه سند برش شهرستانی طرح ها و پروژه های اولویت دار آمایش استانی
– تدوین سند اجرایی توسعه امور بخشی و فرابخشی سند آمایش استانی، شامل پروگرام های اجرایی و طرح ها و پروژه های اجرایی
– تهیه طرح مجموعه های شهری
– بگارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای (سنجش از دور) در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی در زمینه های مختلف

• واحد مطالعات و برنامه ریزی گردشگری:
از اساسی ترین موضوعات در طرح های مطالعاتی گردشگری، برقراری تناسب میان قابلیت ها و عملکرد گردشگری در منطقه است. برقراری این تناسب گامی مهم در نیل به توسعه پایدار گردشگری است. این مطلب در تدوین طرح های توسعه مناطق مذکور بسیار حایز اهمیت می باشد. چرا که نگاه جامع به این مقوله بسترهای نوینی جهت توسعه را بنا می نهد.
گردشگری یکی از راه های رشد و توسعه در کشورها و مناطق در حال توسعه است. امروزه رونق گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته رهیافت جدیدی است که می تواند به افزایش سطح زندگی ساکنان کمک نماید و تسریع بخش توسعه باشد. با این وجود بایستی در نظر داشت که توسعه نظام مند گردشگری در یک منطقه به صورت کاملا مستقیم وابسته به ایجاد و توسعه زیرساخت ها و تسهیلات گردشگری است. این تسهیلات و تاسیسات که در برگیرنده دو وجه عمده زیرساختهای گردشگری است که وجه اول آن تاسیسات زیربنایی شامل راهها، شبکه های مختلف آبرسانی و انرژی از قبیل آب و برق و گاز و… و وجه دوم آن امکانات اقامتی، پذیرایی و تفریحی است.
دپارتمان گردشگری مهندسین مشاور شهریگ در حوزه مطالعات کلان توسعه ای نظیر مباحثی چون طرح های جامع گردشگری استانها و شهرستانها و شهرها، طرح های تفصیلی گردشگری شهری و شهرستانها، طرح های جامع قطب ها، محورها و مناطق گردشگری تا سطح های خردتر مانند طرح های مناطق نمونه، روستاهای هدف، سایت ها و امکان سنجی و طراحی تاسیسات گردشگری از قبیل مراکز اقامتی مانند هتل ها، مراکز پذیرایی مانند رستورانها و سفره خانه ها، مراکز تفریحی مانند مجموعه های آب گرم، مجموعه های اردوگاهی و کمپینگها و… فعالیت می نماید. اهم فعالیت ها و خدمات این واحد عبارتند از:
– تهیه طرحهای جامع قطب ها، محورها و مناطق گردشگری
– تهیه طرح های جامع و تفصیلی توسعه گردشگری استانها و شهرستانها و شهرها
– برنامه ریزی، ساماندهی و تهیه طرح های جامع و راهبردی نواحی، قطب ها، محورها و مناطق گردشگری ملی و منطقه ای
– انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی در حوزه گردشگری
– طراحی تاسیسات گردشگری از قبیل مراکز اقامتی مانند هتل ها، مراکز پذیرایی مانند رستورانها و سفره خانه ها، مراکز تفریحی مانند مجموعه های آب گرم، مجموعه های اردوگاهی و کمپینگ ها و…
– تهیه طرح های جامع، تفصیلی و اجرایی مناطق نمونه گردشگری، روستاهای هدف گردشگری و سایت ها و دهکده های تفریحی و توریستی
– برنامه ریزی و ساماندهی توسعه گردشگری روستایی و عرصه های طبیعی
– تهیه طرح های توسعه اکوتوریسم و طبیعت گردی
– ساماندهی، بهسازی و توسعه توریسم در نواحی ساحلی و حاشیه رودها و دریاچه ها و تالاب ها
– تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها و شهرستان های نمونه گردشگری
– ساماندهی صنایع دستی
– سند توسعه گردشگری روستایی و عشایری
– طرح های گردشگری منطقه ای

• واحد مطالعات و برنامه ریزی روستایی:
– تهیه طرح های هادی روستایی
– تهیه طرح های توسعه منظومه های روستایی
– تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
– سند توسعه عشایری (برنامه راهبردی ساماندهی عشایری)
– سند توسعه معیشت پایدار روستایی و عشایری
– سند توسعه گردشگری روستایی و عشایری
– تاب آوری معیشتی جوامع روستایی و عشایری
– طرح آبادانی و پیشرفت مناطق محروم
– طرح توانمندسازی اقتصادی-اجتماعی جوامع محلی