برگزاری رویدادهای تخصصی

برگزاری رویدادهای تخصصی:
از جمله خدماتی که شرکت مهندسی شهریگ در طول سالیان گذشته، بنابر ضرورت های حرفه ای و نیاز کارفرمایان و دستگاه های اجرایی، اقدام به ارائه آن نموده، برگزاری رویدادهای تخصصی و حرفه ای در حوزه های مختلف همچون سرمایه گذاری ، گردشگری و… بوده است. برگزاری همایش ها و نمایشگاه های تخصصی، سمینارها، دوره های آموزشی، کنگره ها و یادبودها و.. و نیز ارائه مشاوره علمی و محتوایی به مجریان برگزاری چنین رویدادهایی از جمله خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهندسی شهریگ می باشد و شرکت در این خصوص دارای تجارب متعدد، تیم کارشناسی مجرب و امکانات لازم می باشد.