محیط زیست و منابع طبیعی

محیط‌زیست و منابع طبیعی:
شرکت مهندسی شهریگ هم‌زمان با کسب تجارب مختلف در حوزه‌های تخصصی برنامه‌ریزی، شهرسازی و منطقه ای، معماری و مطالعات اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای و با توجه به خط‌مشی خود در ایفای نقش مؤثر در استقرار توسعه پایدار در کشور، اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در تخصص محیط‌زیست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو نمود و دپارتمان محیط زیست و منابع طبیعی را در شرکت مستقر و فعال نمود.
دپارتمان محیط‌زیست و منابع طبیعی شرکت متشکل از کارشناسان و متخصصین محیط‌زیست، منابع طبیعی، HSE، منابع آب و … است که دارای سوابق علمی و عملیاتی در عرصه فعالیت‌های مهندسی و مشاوره‌ای در سطح کشور می‌باشند. این دپارتمان با  توجه به‌ضرورت ساماندهی فعالیت‌ها و التزام شرکت به تشکیل ساختار فنی مهندسی بر اساس ارزش‌های احترام به طبیعت، توسعه پايدار، ملاحظات فنی و مدیریت محیط زیستی و درنهایت تحقق‌پذیری توسعه پایدار در پروژه‌ها تشکیل‌شده است.
شرکت شهریگ در چشم‌انداز خود سعی دارد به‌عنوان شرکت پیشرو در مطالعات محیط‌زیست و زمینه‌های مرتبط به آن مطرح شود و بتواند سهمی در توسعه دانش کاربردی اين علوم و به‌کارگیری آن در توسعه و عمران کشور داشته باشد. دستیابی به اين چشم‌انداز موجب جديت و توجه به ملاحظات محیطی، اقتصادی و انسانی در چارچوب احترام به طبیعت شده است. در ضمن اهمیت به خواسته‌های کارفرما در چارچوب اصول توسعه پايدار، توجه به ذی‌نفعان پروژه‌ها، عملیاتی نمودن طرح‌ها و از طرفی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی همواره به‌عنوان پارامترهای کلیدی موردتوجه قرار خواهند گرفت.
خدمات این دپارتمان بر اساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت ابلاغی از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه کشور در تخصص محیط‌زیست طبقه‌بندی می‌گردد و این شرکت در حال حاضر دارای رتبه سه در تخصص “محیط‌زیست” از سازمان مذکور می‌باشد.
خدمات دپارتمان محیط‌زیست و منابع طبیعی شرکت مهندسی شهریگ در دو واحد اصلی به شرح زیر ارائه می‌گردند:
• واحد محیط‌زیست:
– انجام مطالعات و گزارش‌های محیط‌زیستی
– اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت محیط‌زیست
– ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در پروژه‌های مختلف
– تهیه طرح‌های توجیهی فنی و محیط‌زیستی
– انجام مطالعات ارزیابی توان و ظرفیت برد اکولوژیک
– انجام خدمات مدیریت پسماند
– مطالعات پهنه‌بندی مخاطرات طبیعی
– پایش‌های محیطی، پایش آلودگی صنایع و کارخانجات
– استقرار سیستم مدیریت محیط‌زیست،
– مدل سازی آلودگی هوا، آب و خاک
– زون‌بندی مناطق تحت حفاظت

– استقرار سیستم‌های مدیریت سبز و تکنولوژي پاك
– چاره‌اندیشی براي رفع آلاینده‌ها و بهسازی محیط، بازیافت مواد و انرژي
– تهيه برنامه مديريت جامع منابع محيطي و زيست محيطي در حوزه هاي شهري با هدف توسعه پايدار
– ارائه طرح هاي توانمند سازي زيست محيطي مناطق شهري و تدوين ضوابط و مقررات و خسارات ناشي از سيلاب

• واحد منابع طبیعی و فضای سبز:
– انجام مطالعات پايه تخصصي و مونيتورينگ حوزه منابع محيطي
– مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی مناطق
– ارائه سيستم مدلينگ و پارسل بندي
– مديريت پرورش و احيائي عرصه هاي محيطي
– ارائه روش هاي بهره گيري بهينه از منابع آب و خاك
– شناخت و ريشه يابي عوامل فرسايش در حوزه هاي آبخيز
– تهیه طرح‌های آبخیزداری
– انجام مطالعات کویرزدایی
– تهیه طرح‌های جنگل‌داری
– مطالعات حوزه خاک و کنترل فرسایش
– اصلاح و بهره‌برداری از مراتع و برآورد پتانسیل و ظرفیت تولید آن
– تهیه طرح‌های جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی
– مطالعات کنترل سیلاب و آبخوان‌داری
– انجام مطالعات مناطق تحت حفاظت و ذخایر جنگلی
– اجرای طرح‌های ترویج و آموزش منابع طبیعی
– تهیه طرح های کاشت پوشش گیاهی عرصه های طبیعی
– طراحی پارک های شهری و موضوعی و تهیه نقشه های کاشت
– طراحی باغ گیاه شناسی