معماری

معماری (طراحی و نظارت):
انجام مطالعات پایه، تهیه طرح های توجیهی، طراحی مراحل اول و دوم و سوم در سطوح مختلف با رویکردهای نوین حرفه‌ای دانش معماری و طراحی ابنیه با کاربریهای مختلف از جمله ساختمان ها و مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، تفریحی و گردشگری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، صنعتی و نظامی از جمله خدمات عمده این بخش می باشد.
بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، خدمات این بخش در “گروه معماری و شهرسازی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در گروه مذکور دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در: “پایه ۳ در تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی” می باشد. برای انجام این خدمات، واحد تخصصی معماری در شرکت مهندسی شهریگ دایر می باشد که عمده خدمات آن به شرح ذیل می باشد:
• واحد معماری:
– ساختمانها و مجتمع های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و مذهبی:
انجام مطالعات و تهیه طرح‌هاي مقدماتی، مراحل اول و دوم، مدیریت مصرف انرژي و نظارت بر اجراي کلیه پروژه‌هاي آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنري و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها.
تهيه طرح هاي مقدماتي، مراحل اول، دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) و مديريت طرح و اجراء
– ساختمانها و مجتمع های مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی:
انجام مطالعات و تهیه طرح‌هاي مقدماتی، مراحل اول و دوم، مدیریت مصرف انرژي و نظارت بر اجراي کلیه واحدها و مجموعه‌هاي مسکونی، ساختمان‌هاي تجاري، ساختمان‌هاي اداري، صنعتی و کارخانه‌ها. مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمان هاي مربوط به خدمات شهري و ساختمانهاي خاص نظامی – تهيه طرحهاي مقدماتي، مراحل اول، دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) و مديريت طرح و اجراء
– معماري و طراحی داخلی:
انجام مطالعات و تهیه طرح هاي مقدماتی، مرحله اول و دوم، نظارت و اجرای پروژه هاي معماري داخلی. تهیه یادمانها و یادبودها، آرم ها و نشانه ‌ها و غیره،
– طراحی منظر و تهیه طرح های مراحل اول، دوم و سوم (نظارت) محوطه سازی، باغ آرایی و منظرسازی
– تهيه طرح هاي مقدماتي و اجرايي المانها، يادمانها، دروازه ها و ورودیها و سردرهای شهری، محلی و محوطه.

– تهيه دفترچه هاي متره و برآورد، اسناد مناقصه و پيمان و صورت وضعيت طرح هاي اجرايي.
– تکنولوژی های نوین ساختمانی و توسعه صنعت ساخت
تهیه طرح های معماری بر پایه مصالح و تکنولوژی های نوین ساختمانی، پیش ساختگی و صنعتی سازی در امر مسکن و ساختمان، توسعه، تکوین، بهسازی و بومی سازی روش های نوین ساخت و پیش ساختگی در کشور، ارائه سیستم های نوین ساخت به شرکت های مشاور و مجری پروژه های انبوه سازی، توانمندسازی مشاوران و مجریان در ارائه روش های نوین ساخت ساختمان، تحقیق و پژوهش و شناسائی و ارائه روش های نوین ساخت بین المللی، انجام قراردادهای طرح و اجرا با استفاده از توانمندیهای شرکت های داخلی و خارجی مجری روش های پیش ساختگی و صنعتی سازی ساختمان