صفحۀ اختصاصی نشریه

علمی اختصاصی شهریگ

به اطلاع مي رساند:

شماره آتي نشريه علمي اختصاصي شهريگ به موضوع ” باز آفريني شهري ” اختصاص دارد. در همين راستا ، از تمامي :  اساتيد ، صاحب نظران ، پژوهشگران و دانشجويان دعوت می نماید که در محور “باز آفريني شهري” با تأكيد بر مسائل كالبدي ، اجتماعي ، اقتصادي و … مبتلا به باز آفريني شهري در ايران ، مقالات ، يادداشت ها و دستاوردهای اخير علمي خود را جهت بررسي و انتشار، از طریق فرم ذیل براي نشریه شهریگ ارسال نمایند.