ساختار سازمانی

دپارتمان اقتصاد و سرمایه گذاری:

خدمات این دپارتمان بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، در تخصص “خدمات اقتصادی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال حاضر دارای رتبه یک در تخصص “خدمات اقتصادی” از سازمان مذکور می باشد.
دپارتمان اقتصاد و سرمایه گذاری شرکت مهندسی شهریگ دارای 3 واحد تخصصی به شرح زیر می باشد:
واحد برنامه ریزی اقتصادی :
– مكان يابي فعاليت هاي اقتصادي و مطالعات اقتصاد شهري
– نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها
– بررسي و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و بودجه بندي پروژه ها و شركت ها
– معرفي فعاليت هاي اقتصادي بهينه، سازگار و سودده در ارتباط با ويژگي هاي سايت ها
– آناليز و مدل سازي هاي مختلف اقتصادي- اجتماعي براي پروژه ها و شركت ها
– ارزيابي آثار و تبعات سياست ها و برنامه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بر پروژه ها و شركت ها
– بررسي و تحليل آثار اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم تأسيس و راه اندازي پروژه ها در بخش هاي مختلف اقتصادي
– مشاوره و برنامه ريزي سرمايه گذاري در فعاليت هاي مختلف اقتصادي و مالي
واحد سرمایه گذاری و تأمین مالی:
– ارزيابي اقتصادي و مالي و تهیه بسته های فرصت سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن، گردشگري، شهري، انرژي، كشاورزي، IT ، آموزشي و…
– مطالعات ريسك و نااطميناني هاي سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي
– معرفي منابع مالي و تسهيلات بانکی به پروژه هاي مختلف مبتني بر مطالعات امكان سنجي
– توسعه و تأمین منابع مالی پروژه ها از طریق اخذ تسهیلات و جذب سرمایه گذاری (داخلی و خارجی)
واحد تحقیقات بازار و توسعه کسب و کار:
– بررسي و تجزيه و تحليل بازار فعاليت هاي مختلف اقتصادي (شناسايي شكل بازار، اهرم هاي قدرت، تمركز و …)
– برنامه ریزی استراتژیک توسعه کسب و کار
– برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری شرکتها
– بودجه ریزی عملیاتی شرکتها و سازمانها
– برند سازی و توسعه بازار
– بازار سنجی و قیمت گذاری محصولات
– طراحی و پیاده سازی واحدهای تحقیق و توسعه R&D)) در صنایع و شرکت ها

دپارتمان معماری و شهرسازی:
بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، خدمات این دپارتمان در “گروه معماری و شهرسازی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در گروه مذکور دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره “پایه 1 در تخصص شهرسازی”، “پایه 3 در تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی” و “پایه 3 در تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی” می باشد.
برای انجام فعالیت های دپارتمان معماری و شهرسازی، 5 واحد تخصصی به شرح ذیل در شرکت مهندسی شهریگ فعالیت می نماید:
واحد طرح های توسعه شهری:
– مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی توسعه پایدار
– مطالعات و برنامه‌ریزي و تهیه طرحهاي توسعه و عمران(جامع) و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها و شهرستان ها
– تهیه طرح هاي هادي شهري
– ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری
– تهیه طرح جامع حریم شهرها
– تهیه طرح های توسعه و عمران شهرهاي جدید
– برنامه ریزی، ارزیابی و امکان سنجی فنی طرح های آماده سازی زمین و تفکیک اراضی
– تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرک های مسکونی، تجاری، صنعتی – کارگاهی، شهرکهای ویژه
– تهیه طرح هاي موضوعی و موضعی شهري
– تهيه طرح هاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي مجتمع های مسکونی، تفریحی، صنعتی و …
– ارائه طرح های راهبردی و عملیاتی ستادی، دستگاهی و شهرداری ها
واحد طراحی شهری:
– انجام مطالعات چارچوب طراحی شهری
– انجام مطالعات و برنامه‌ریزي و تهیه چارچوب و طرحهاي مفهومی در سطح شهر
– طراحي فضاها، عناصر و بافت هاي شهر و تدوین راهبردهاو سیاست هاي مواجهه با فضاهاي شهري
– تهیه راهنماي طراحی شهري
– انجام مطالعات یکپارچه زیباسازی و منظر فضاهای شهری و تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و کدهای طراحی
– تهیه طرح هاي شهري از قبیل مراکز شهري، میادین، بدنه‌هاي شهري، خیابان ها و راسته های شهری و فضاهاي سبز و غیره
– تهيه طرح هاي آماده سازي مجتمع ها و شهرك هاي مسكوني صنعتي، تفريحي و …
– تهیه طرح‌ های جامع سه‌بعدي

-طراحی، بهسازی و توسعه پارک ها و فضاهای سبز شهری و صنعتی، پارکهای موضوعی، جنگلی و …
– تهيه طرح  هاي مقدماتي و اجرايي المانها، يادمانها و سردرها
واحد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
– انجام مطالعات امکان سنجی و مکانیابی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی و تخصصی
– تدوین و تهیه طرح های جامع (راهبردی-ساختاری) مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تا اخذ تاییدیه نهایی از شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور
– تهیه طرح های تفصیلی- اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
– تهیه و تدوین بسته های فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویزه اقتصادی
– بررسی و انجام مطالعات نظام بازار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تحلیل چگونگی توسعه بخش های عمده اقتصادی در منطقه
– ارائه طرح های توجیهی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی
– پیش بینی و بررسی هزینه و درآمدهای طرح های صنعتی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ارزیابی میزان توجیه پذیری اقتصادی طرح های سرمایه گذاری
– انجام مطالعات چارچوب طراحی و تهیه طرح های کالبدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
– تهيه طرح هاي آماده سازي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجتمع ها و شهرك هاي صنعتي و …
– تهیه طرح هاي کالبدی از قبیل مراکز ارائه خدمات در مناطق، میادین، بدنه‌ها، خیابان ها، فضاهاي سبز و غیره
واحد معماری:
– ساختمانها و مجتمع های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و مذهبی:
انجام مطالعات و تهیه طرح‌هاي مقدماتی، مراحل اول و دوم، مدیریت مصرف انرژي و نظارت بر اجراي کلیه پروژه‌هاي آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنري و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها.
تهيه طرح هاي مقدماتي، مراحل اول، دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) و مديريت طرح و اجراء
– ساختمانها و مجتمع های مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی:
انجام مطالعات و تهیه طرح‌هاي مقدماتی، مراحل اول و دوم، مدیریت مصرف انرژي و نظارت بر اجراي کلیه واحدها و مجموعه‌هاي مسکونی، ساختمان‌هاي تجاري، ساختمان‌هاي اداري، صنعتی و کارخانه‌ها. مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمانهاي مربوط به خدمات شهري و ساختمانهاي خاص نظامی – تهيه طرح هاي مقدماتي، مراحل اول، دوم و سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) و مديريت طرح و اجراء

– معماري و طراحی داخلی:
انجام مطالعات و تهیه طرحهاي مقدماتی، مرحله اول و دوم، نظارت و اجرای پروژه هاي معماري داخلی. تهیه یادمانها و یادبودها، آرم ها و نشانه ‌ها و غیره،
– طراحی منظر و تهیه طرح های مراحل اول، دوم و سوم (نظارت) محوطه سازی، باغ آرایی و منظرسازی
– تهيه طرح هاي مقدماتي و اجرايي المانها، يادمانها، دروازه ها و ورودیها و سردرهای شهری، محلی و محوطه.
– تهيه دفترچه هاي متره و برآورد، اسناد مناقصه و پيمان و صورت وضعيت طرح هاي اجرايي.
– تکنولوژی های نوین ساختمانی و توسعه صنعت ساخت
تهیه طرح های معماری بر پایه مصالح و تکنولوژی های نوین ساختمانی، پیش ساختگی و صنعتی سازی در امر مسکن و ساختمان، توسعه، تکوین، بهسازی و بومی سازی روشهای نوین ساخت و پیش ساختگی در کشور، ارائه سیستم های نوین ساخت به شرکتهای مشاور و مجری پروژه های انبوه سازی، توانمندسازی مشاوران و مجریان در ارائه روشهای نوین ساخت ساختمان، تحقیق و پژوهش و شناسائی و ارائه روشهای نوین ساخت بین المللی، انجام قراردادهای طرح و اجرا با استفاده از توانمندیهای شرکتهای داخلی و خارجی مجری روش های پیش ساختگی و صنعتی سازی ساختمان
• واحد بازآفرینی شهری:
– انجام مطالعات برنامه ریزی و طراحی بافت های ارزشمند و تاریخی و ارائه طرح های تقویت هویت های بومی بافت های ارزشمند و میراث ماندگار معماری و شهرسازی
– انجام مطالعات و برنامه‌ریزي و ساماندهی و بهسازي بافت هاي فرسوده و سکونتگاه هاي غیر رسمی،
– تاسیس دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، دفاتر نوسازی محلی و ارائه خدمات مشاوره ای محلی و شهری به ساکنین و دستگاه های کارفرمایی
– امکان سنجی و تهیه طرحها ي راهبردي، ساختاري، بهسازي. نوسازي و ساماندهی و توانمندسازي بافتهاي ویژه (بافتهاي فرسوده شهري و سکونتگاههاي غیر رسمی).
– تهیه سند چهارچوب بازآفرینی محلات و محدوده های ناکارآمد شهری در سطوح شهرنگر، محله نگر، راهبردی، اجرایی و ارائه برنامه جامع اقدام مشترک، تدوین طرح ها و پروژه های محرک توسعه، کاهش آسیب های اجتماعی، بهسازی و ساماندهی منظر و تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجراتی برنامه‌ها
– تدوین پردازه ها، و پروژه های اجرایی، ارائه نظام فنی، سازو کار اجرایی نمودن آن‌ها
– تهيه طرح هاي احیاء، مرمت، بهسازی و نوسازی بافت هاي ناکارآمد و تاریخی شهر
– مطالعه و برنامه‌ریزي بخشهاي تاریخی شهري
– طرح هاي حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزي، زلزله و سیل )

دپارتمان مطالعات گردشگری و برنامه ریزی فضایی:
خدمات دپارتمان گردشگری و برنامه ریزی فضایی، بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص “مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال حاضر دارای رتبه یک در تخصص مذکور از سازمان مذکور می باشد.
خدمات مطالعات گردشگری و برنامه ریزی فضایی شرکت مهندسی شهریگ در 3 واحد تخصصی به شرح زیر ارایه می گردند:
• واحد مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای:
– انجام مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح های آمایشی ملی و منطقه ای
– انجام مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه پایدار منطقه ای
– مکان یابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین
– تدوین استراتژی توسعه برای مناطق
– برنامه ریزی توسعه کالبدی
– تهیه طرح جامع سرزمین
– تهیه طرح کالبدی ملی – منطقه ای
– تهیه طرح های جامع منطقه ای، ناحیه ای، شهرستان
– تهیه سند برش شهرستانی طرح ها و پروژه های اولویت دار آمایش استانی
– تدوین سند اجرایی توسعه امور بخشی و فرابخشی سند آمایش استانی، شامل پروگرام های اجرایی و طرح ها و پروژه های اجرایی
– تهیه طرح مجموعه های شهری
– بگارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای (سنجش از دور) در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی در زمینه های مختلف
• واحد مطالعات و برنامه ریزی گردشگری:
از اساسی ترین موضوعات در طرح های مطالعاتی گردشگری، برقراری تناسب میان قابلیت ها و عملکرد گردشگری در منطقه است. برقراری این تناسب گامی مهم در نیل به توسعه پایدار گردشگری است. این مطلب در تدوین طرح های توسعه مناطق مذکور بسیار حایز اهمیت می باشد. چرا که نگاه جامع به این مقوله بسترهای نوینی جهت توسعه را بنا می نهد.
گردشگری یکی از راه های رشد و توسعه در کشورها و مناطق در حال توسعه است. امروزه رونق گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته رهیافت جدیدی است که می تواند به افزایش سطح زندگی ساکنان کمک نماید و تسریع بخش توسعه باشد. با این وجود بایستی در نظر داشت که توسعه نظام مند گردشگری در یک منطقه به صورت کاملا مستقیم وابسته به ایجاد و توسعه زیرساخت ها و تسهیلات گردشگری است. این تسهیلات و تاسیسات که در برگیرنده دو وجه عمده زیرساخت های گردشگری است که وجه اول آن تاسیسات زیربنایی شامل راهها، شبکه های مختلف آبرسانی و انرژی از قبیل آب و برق و گاز و… و وجه دوم آن امکانات اقامتی، پذیرایی و تفریحی است.

دپارتمان گردشگری مهندسین مشاور شهریگ در حوزه مطالعات کلان توسعه ای نظیر مباحثی چون طرح های جامع گردشگری استانها و شهرستانها و شهرها، طرح های تفصیلی گردشگری شهری و شهرستانها، طرحهای جامع قطبها، محورها و مناطق گردشگری تا سطح های خردتر مانند طرح های مناطق نمونه، روستاهای هدف، سایت ها و امکان سنجی و طراحی تاسیسات گردشگری از قبیل مراکز اقامتی مانند هتل ها، مراکز پذیرایی مانند رستورانها و سفره خانه ها، مراکز تفریحی مانند مجموعه های آب گرم، مجموعه های اردوگاهی و کمپینگها و… فعالیت می نماید. اهم فعالیت ها و خدمات این واحد عبارتند از:
– تهیه طرحهای جامع قطب ها، محورها و مناطق گردشگری
– تهیه طرح های جامع و تفصیلی توسعه گردشگری استانها و شهرستانها و شهرها
– برنامه ریزی، ساماندهی و تهیه طرح های جامع و راهبردی نواحی، قطب ها، محورها و مناطق گردشگری ملی و منطقه ای
– انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی در حوزه گردشگری
– طراحی تاسیسات گردشگری از قبیل مراکز اقامتی مانند هتل ها، مراکز پذیرایی مانند رستورانها و سفره خانه ها، مراکز تفریحی مانند مجموعه های آب گرم، مجموعه های اردوگاهی و کمپینگ ها و…
– تهیه طرح های جامع، تفصیلی و اجرایی مناطق نمونه گردشگری، روستاهای هدف گردشگری و سایت ها و دهکده های تفریحی و توریستی
– برنامه ریزی و ساماندهی توسعه گردشگری روستایی و عرصه های طبیعی
– تهیه طرح های توسعه اکوتوریسم و طبیعت گردی
– ساماندهی، بهسازی و توسعه توریسم در نواحی ساحلی و حاشیه رودها و دریاچه ها و تالاب ها
– تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها و شهرستان های نمونه گردشگری
– ساماندهی صنایع دستی
– سند توسعه گردشگری روستایی و عشایری
– طرح های گردشگری منطقه ای
• واحد مطالعات و برنامه ریزی روستایی:
– تهیه طرح های هادی روستایی
– تهیه طرح های توسعه منظومه های روستایی
– تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
– سند توسعه عشایری (برنامه راهبردی ساماندهی عشایری)
– سند توسعه معیشت پایدار روستایی و عشایری
– سند توسعه گردشگری روستایی و عشایری
– تاب آوری معیشتی جوامع روستایی و عشایری
– طرح آبادانی و پیشرفت مناطق محروم
– طرح توانمندسازی اقتصادی-اجتماعی جوامع محلی

دپارتمان مطالعات اجتماعی و فرهنگی:
خدمات دپارتمان مطالعات اجتماعی و فرهنگی، بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، در تخصص “مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی” طبقه بندی می گردد و شرکت مهندسی شهریگ در حال حاضر دارای رتبه یک در این تخصص از سازمان مذکور می باشد.
– انجام مطالعات پایه فرهنگی و اجتماعی
– ارزیابی اجتماعی و فرهنگی پروژه ها در سه مرحله : قبل، حین و بعد از اجراء
– نظر سنجی و نیاز سنجی در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی
– مطالعات آسیب های اجتماعی
– سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی
– تدوین برنامه های راهبردی اقدامات اجتماعی و فرهنگی در سطوح کلان و خرد
– تاسیس و فعالیت دفاتر تسهیلگری
– انجام مطالعات میدانی و اقدامات اجرایی در خصوص فقرزدایی
– توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی
– ارائه آموزش های فرهنگی و اجتماعی به جوامع محلی
– تهیه پیوست فرهنگی پروژه های توسعه ای
– تهیه طرح های موضوعی، نمونه گیری، نظارت، استخرج، اجرای عملیات میدانی
– اجرای فعالیت های مرحله استخراج، تجزیه و تحلیل آماری نتایج و طراحی و ساماندهی نظام های آماری
– آسیب شناسی مسائل اجتماعی از قبیل حاشیه نشینی، سکونتگاه های کارگری و …
– تدوین سند توسعه اجتماعی استان ها

دپارتمان محیط‌زیست و منابع طبیعی:
خدمات این دپارتمان بر اساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت ابلاغی از سوی سازمان برنامه ‌و بودجه کشور در تخصص “محیط‌زیست” طبقه‌بندی می‌گردد و این شرکت در حال حاضر دارای رتبه سه در تخصص “محیط‌زیست” از سازمان مذکور می‌باشد.
دپارتمان “محیط‌زیست و منابع طبیعی” شرکت مهندسی شهریگ دارای 2 واحد تخصصی به شرح ذیل می باشد::
• واحد محیط‌زیست:
– انجام مطالعات و گزارش‌های محیط‌زیستی
– اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت محیط‌زیست
– ارزیابی اثرات محیط‌زیستی در پروژه‌های مختلف
– تهیه طرح‌های توجیهی فنی و محیط‌زیستی
– انجام مطالعات ارزیابی توان و ظرفیت برد اکولوژیک
– انجام خدمات مدیریت پسماند
– مطالعات پهنه‌بندی مخاطرات طبیعی
– پایش‌های محیطی، پایش آلودگی صنایع و کارخانجات
– استقرار سیستم مدیریت محیط‌زیست،
– مدل سازی آلودگی هوا، آب و خاک
– زون‌بندی مناطق تحت حفاظت
– استقرار سیستم‌های مدیریت سبز و تکنولوژي پاك
– چاره‌اندیشی براي رفع آلاینده‌ها و بهسازی محیط، بازیافت مواد و انرژي
– تهيه برنامه مديريت جامع منابع محيطي و زيست محيطي در حوزه هاي شهري با هدف توسعه پايدار
– ارائه طرح هاي توانمند سازي زيست محيطي مناطق شهري و تدوين ضوابط و مقررات و خسارات ناشي از سيلاب

• واحد منابع طبیعی و فضای سبز:
– انجام مطالعات پايه تخصصي و مونيتورينگ حوزه منابع محيطي
– مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی مناطق
– ارائه سيستم مدلينگ و پارسل بندي
– مديريت پرورش و احيائي عرصه هاي محيطي
– ارائه روش هاي بهره گيري بهينه از منابع آب و خاك
– شناخت و ريشه يابي عوامل فرسايش در حوزه هاي آبخيز
– تهیه طرح‌های آبخیزداری
– انجام مطالعات کویرزدایی

– تهیه طرح‌های جنگل‌داری
– مطالعات حوزه خاک و کنترل فرسایش
– اصلاح و بهره‌برداری از مراتع و برآورد پتانسیل و ظرفیت تولید آن
– تهیه طرح‌های جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی
– مطالعات کنترل سیلاب و آبخوان‌داری
– انجام مطالعات مناطق تحت حفاظت و ذخایر جنگلی
– اجرای طرح‌های ترویج و آموزش منابع طبیعی
– تهیه طرح های کاشت پوشش گیاهی عرصه های طبیعی
– طراحی پارک های شهری و موضوعی و تهیه نقشه های کاشت
– طراحی باغ گیاهشناسی

دپارتمان خدمات فنی مشترک (سازه، سیویل، تاسیسات):
این دپارتمان دارای 3 واحد تخصصی به شرح ذیل می باشد:
• واحد سازه و سیویل:
– انجام محاسبات و مدل سازی سازه ای ابنیه
– طرح و محاسبات ایستایی سازه ها و ارزیابی ایستایی آنها و طرحهاي ترمیمی مربوط به آن
– انجـام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه ها
– تهیه طرح های بهسازی، ترمیم و مقاوم سازی ابنیه
– تهیه و تنظیم دفترچه پیشنهادات و ضوابط و مقررات اجرائی سازه ابنیه و سیویل محوطه
– طراحی و نظارت بر اجراء پارکینگ ها
– اصلاح هندسی راه و تقاطعات
– جمع آوری و هدایت آب های سطحی
– تهیه طرح های سیویل راه و محوطه
– متره و برآورد ابنیه پروژه ها و تهیه اسناد مناقصه
• واحد تاسیسات (الکتریکی و مکانیکی):
– مطالعات، مدل سازي و تهيه طرح هاي مراحل اول و دوم تأسیساتی مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزاتی نظیر: سرمایش، گرمایش، آبرسانی، فاضلاب، برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکی، گازرسانی، هـواي فشـرده، بخـار و سیستمهاي برفگیر
– مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي روشنايي معابر، پارك ها و مناطق شهري
– مطالعات و تهيه طرح هاي آبرساني و دفع فاضلاب شهري
– مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي تأسيسات شهري
– مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي برق رساني فشار قوي و فشار ضعيف
– نظارت بر اجراء طرح هاي تأسيساتي ابنيه، محوطه، پارك ها و معابر
– تهيه دفترچه هاي متره و برآورد، مشخصات فني عمومي و خصوصي و اسناد پيمان طرح هاي تأسيساتي
– مديريت طرح و اجراء طرح هاي تأسيساتي
• واحد سیستم اطلاعات مکانی (GIS):
– طراحــی و ایجــاد سیســتم هــاي اطلاعــات جغرافیــایی (GIS) زمینــی (TIS)
– کاداستر
– نقشه برداري خودکار و مدیریت زیرساخت (FM/AM)
– جمع آوري و آماده سازي اطلاعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی و پردازش هاي کارتوگرافی و ترسیم رقومی نقشه هاي تهیه شده

– سيستم اطلاعات مكاني
– شناخت، نيازسنجي، طراحي، نصب و توسعه سيستم هاي GIS و بانك هاي اطلاعات مكاني
– انجام عملیـات رقـومی کـردن نقشـه (digitizing )و GIS Readyنمودن داده هاي مکانی
– طراحی و ایجاد سیستم هایی که مبناي اطلاعات یا فناوري هاي بکار رفته در آنها مکانی می باشد، مانند LBS،AVL …..
– ارائه مشاوره، طراحی و همکاري در پیاده سازي زیرسـاخت هـاي داده هـاي مکـانی (SDI )
– سنجش از دور و فتوگرامتري
– مکـانی (SDI ) تألیف تدوین نقشه هاي موضوعی، توریستی، گردشگري، راهنماي شهري و کشوري و اطلس ترسیم و ارایه کلیه نقشه ها اعم از توپوگرافی، جغرافیـایی، زمـین شناسـی و … و سـایر امـور کارتوگرافی تا مرحله چاپ.
– تهيه نقشه هاي موضوعي و كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و عكس هاي هوايي
– تهيه مدل رقومي زميني
– تهيه نقشه هاي شيب، جهت شيب، طبقات ارتفاعي و … از روي مدل رقومي
– ثبت هندسي تصاوير ماهواره اي با استفاده از GIS
– نقشه برداري زميني و تهيه نقشه هاي رقومي و پلانيمتري