رتبه بندی و گواهینامه های شرکت شهریگ

رتبه بندي ­هاي شركت

اين شركت بر اساس آخرين قوانين و مقررات تشخيص صلاحيت مشاوران از سوي معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری، داراي رتبه­بندي و گواهینامه صلاحيت انجام خدمات مشاوره در تخصص­هاي ذيل مي­باشد:

 • پایه یک در تخصص خدمات اقتصادی تصویر
 • پايه سه در تخصص شهرسازي تصویر
 • پايه سه در تخصص ساختمان هاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي تصویر
 • پايه سه در تخصص ساختمان هاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني تصویر
 • پایه سه در تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی تصویر
 • پایه سه در تخصص ساماندهی و توانمند سازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی تصویر

 

قابل مشاهده در سایت رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

به آدرس: http://sajar.mporg.ir/

نام شرکت:شرکت مهندسی شهریگ                شناسه ملی: 10103559476

گواهینامه ­های استاندارد ISO

شرکت مهندسی شهریگ دارای گواهینامه­ های استاندارد ISO به شرح ذیل می­باشد:

 • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 از شرکت گواهی دهنده TUV intercert با مرجع اعتبار بخش Daar آلمان تصویر
 • گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 از شرکت گواهی دهنده TUV intercert با مرجع اعتبار بخش Daar آلمان تصویر
 • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001:2007 از شرکت گواهی دهنده TUV intercert با مرجع اعتبار بخش Daar آلمان تصویر
 • گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت IMS از شرکت گواهی دهنده TUV intercert با مرجع اعتبار بخش Daar آلمان تصویر

عضویت در مجامع حرفه­ ای

 • کانون مشاوران اعتباری و سرمایه ­گذاری بانکی تصویر
 • مجمع مشاوران امین سازمان سرمایه ­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایرانتصویر
 • انجمن مدیریت پروژه ایرانتصویر
 • انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح هاتصویر
 • انجمن مشاوران مدیریت ایرانتصویر

دوره های آموزشی طی شده توسط مدیر عامل و سایر اعضاء کلیدی شرکت:

 • کارگاه آموزشی شناخت ویژگی­ها و نحوه مداخله در سکونت گاه های غیررسمی – شرکت عمران و بهسازی شهری ایران – بهار 1386.تصویر
 • کارگاه آموزشی معرفی تامین مالی پروژه ها، قوانین و مقررات مرتبط و بازاریابی پروژه ها – سازمان سرمایه­ گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران –تصویر
 • کارگاه آموزشی بین ­المللی «مشارکت بخش عمومی – خصوصی» (PPP) - سازمان سرمایه ­گذاری و کمک­های اقتصادی و فنی ایران – پائیز1390.تصویر
 • کارگاه و همایش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PIMS) – انجمن مشاوران مدیریت ایران – زمستان 1390.تصویر
 • دوره آموزشی "ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی پروژه های شهری" –شهرداری تهران-1393